There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
En vecka fri från våld 2021 - Trollhättans stad

En vecka fri från våld 2021

Under vecka 47 deltar Trollhättans Stad i det nationella initiativet En vecka fri från våld som belyser det förebyggande arbetet med våld i nära relationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MäN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Lokalt leds kampanjen av Trollhättans Stad i samarbete med Lilla Edets kommun och Vänersborgs kommun. Trollhättans Stad samarbetar även med Kvinnojouren Duvan, Antidiskrimineringsbyrån, mansnätverket Nu räcker det! samt Support Group Network. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Aktiviteter

Under vecka 47 anordnas flertalet aktiviteter för att uppmärksamma en vecka fri från våld.

 

Digital föreläsning -

Hur pratar vi med killar som använder våld?


Mäns våld mot kvinnor omfattar fysiskt, psysiskt och sexuellt våld. Av de individer som misstänks för våld i nära relation är 96% män.

Programinnehåll:

  • Hur pratar vi med killar som använder våld? Föreläsning av Emilia Eriksson från organisationen MÄN.
  • Föreläsning av Enheten mot våld i nära relationer.
  • Musikunderhållning av Marcus Grandin.


Länk till evenemanget (Youtube)

Föreläsning: Våld – En del av ungas vardag

Schyssta relationer och Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck bjuder in till en föreläsning med inblick i hur det är att vara ung idag. Föreläsningen är fysisk och riktar sig till alla vuxna som möter ungdomar.

Dag: Onsdag 24 november
Plats: Trollhättans stadshus, lokal: Sessionssalen
Tid: 17.30 – 19.00
Våld är ungas vardag.pdf

Digital ljusmanifestation: FN:s Internationella dag mot mäns våld mot kvinnor

Den 25:e november är det internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Med anledning av detta sänder vi en digital ljusmanifestation.

Dag: Torsdag 25 november
Plats: Manifestationen delas på Trollhättans Stads Facebooksida

Föreläsning – Den ofrivilliga bruden

”Integrera mera” bjuder in alla tjejer/kvinnor till en föreläsning som handlar om tvångsgifte och hederskultur.
Miranda Ebrahimi som är författare till boken ”Den ofrivilliga bruden” ger oss en förståelse för vad det innebär att leva i en hederskultur.

Dag: Torsdag 25 november
Plats: Kronans fritidsgård
Tid: Kl.18.00

Digital lunchföreläsning: Om barns rätt till kroppslig och personlig integritet, jämställdhet och en uppväxt fri från våld

På fredag den 26 november hålls en öppen lunchföreläsning med fokus på barn integritet. Föreläsare är Jessica Svensson, socionom, föreläsare och utbildare med mångårig erfarenhet av att arbeta med våldsprevention och barns rätt till integritet.

Dag: Fredag 26 november
Tid: 12.15-13.00
Inbjudan lunchföreläsning 26 november.pdf
Länk till evenemanget (Youtube)

Andra aktiviteter som uppmärksammar veckan:

Informationskampanj

Under vecka 47 kommer vi ha en informationskampanj där vykort kommer skickas ut till samtliga hushåll i Trollhättan. Filmklipp på temat visas på olika skärmar runt om i Trollhättan. Orange flaggor kommer att hissas utanför stadshuset. Anslag kommer att sitta på bussarna i staden.

Måndag den 22 november kommer vi att finnas med ett informationsbord om våld i nära relationer på Oden.

Vi kommer att utbilda Trollhättans Stads medarbetare i att upptäcka våld i nära relationer och vi kommer att berätta om hur vi stärker barnperspektivet i skyddat boende.

Fredag den 26 november kommer vi att ha informationsbord om våld i nära relationer på träningslandskampen i handboll mellan Sverige och Montenegro.

Fritidsgårdarnas aktiviteter under En vecka fri från våld

Tisdag 23 november, ”Föreläsning om engagemang” med Nasteho Mohamed, på Kronan kl.18.00-20.00. Föranmälan.

Onsdag 24 november, torsdag 25 november, Freestyle Phanatix  ”BeatBox Sensation” som har tema Peace, Unity, Love & Having Fun. Öppen för allmänheten. N3, kl.18.00.

Torsdag 25 november, Freestyle Phanatix  ”BeatBox Sensation” som har tema Peace, Unity, Love & Having Fun.

BEATBOX SENSATION (freestylephanatix.net)  på N3 kl.18.00 inkl. workshops i streetdance och beatbox. Öppen för fritidsgårdarna.

Onsdag 1 december, Dona Hariri ”Fatta Lagen” på Kronan ftg kl.18.00. Öppen för allmänheten.

Förskolorna uppmärksammar veckan

Förskolorna i Trollhättans stad uppmärksammar veckan med diverse orange aktiviteter.

Film om Enheten mot våld i nära relationer

Vem kan besöka Enheten mot våld i nära relationer? Och vilken hjälp finns att få? Titta på vår informationsfilm om Enheten mot våld i nära relation.

Se filmen om enheten på Youtube

Samverkan

Under en vecka fri från våld samarbetar Trollhättans Stad med nedanstående organisationer.

Kvinnojouren Duvan

Kvinnojouren Duvan är en ideell förening som i över 35 år arbetat för att stötta kvinnor och barn som utsatts för misshandel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. Vi är politiskt och religiöst obundna och vänder oss främst till kvinnor i Trollhättan med omnejd.

Kvinnojouren Duvan

Antidiskrimineringsbyrån

Integrationsforum är en ideell förening och vi bedriver en antidiskrimineringsbyrå. Vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi vill se ett samhälle fritt från förtryck, fördomar, utsatthet och diskriminering. Föreningen arbetar för en rättvisare värld.

Antidiskrimineringsbyrån

Eidar

Eidar är Trollhättans kommunala bostadsbolag och drivs utifrån ett allmännyttigt syfte. Det innebär att vi kombinerar affärsmässighet och samhällsansvar i vårt uppdrag.
Vi erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter i Trollhättan och är med och skapar förutsättningar för att staden ska fortsätta växa och studenter kan flytta till staden.
Det innebär även att Eidar har ett aktivt samhällsansvar där vi bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi på Eidar tycker att det är viktigt att vi alla visar omtanke och vågar bry oss om varandra. Därför inför vi ”Våga bry dig!”. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera om vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra.

Tillsammans kan vi göra skillnad! (eidar.se)

Mansnätverket Nu räcker det!

Ett ideellt nätverk som samlar män som engagerar sig i arbetet mot våld mot kvinnor. Ett nätverk för alla vettiga, konstruktiva och engagerade män som vill dra sitt strå till stacken. Tillsammans kan vi öka vår egen och andras kunskap om våldets natur och konsekvenser.

Mansnätverket Nu räcker det! (facebooksida)

Support Group Network, SGN

Support Group Network (SGN) är en ideell icke-statlig organisation som skapats av flyktingar för att förbättra integration- och inkludering för målgrupperna nyanlända och asylsökande men även utrikesfödda på arbetsmarknaden och akademin genom att skapa olika initiativ. SGN erbjuder behovsbaserade projekt som bygger på självorganisation, strategisk samverkan och bidrar till att asylsökande känner ökad egenmakt (empowerment) och delaktighet i det svenska samhället. Organisationen är demokratisk och oberoende av politiska, nationella och religiösa partier.

Support Group Network

Brottsofferjouren Fyrbodal

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer.

Brottsofferjouren

Fotografiet är en bild över fyra böcker som är staplade på hög. Boken är röd och har vit text.

Bostadsrättsföreningen HSB Markören införde Huskurage

Trollhättans Stad står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa.

Senast granskad 2021-11-24 av PIAJOS