Invigning av Frank Anderssons passage

På lördag är det dags för invigning av Frank Anderssons passage i Trollhättan – trappan intill Älvhögsborg, där Frank tränat många gånger, namnsätts för att hedra trollhätteprofilens minne.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrund till namnsättningen

Frank Andersson avled 2018 och några månader efter det skickade hans bror, Tommy Andersson, och vän, Ulf Blomberg en förfrågan till Trollhättans Stad om att namnsätta en gata eller plats eller sätta upp en staty till minne av trollhätteprofilen och den världskände brottaren. För att använda kända namn på det här sättet behöver det ha gått minst tre år sedan personen avled. Därför prövades inte ansökan då, 2018, utan först 2021 då Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om att namnsätta en plats efter Frank Andersson.

Frank Andersson passage – valet av plats

Platsen som valdes, trappan intill Älvhögsborg, blev ett självklart val då det finns en given koppling till Frank Andersson. I Älvshögsborg har Frank tränat och tävlat och här finns även föreningen Trollhättans Atletklubb, där Frank började sin karriär. Det finns också ett symboliskt värde i valet av trappan – som inspiration till rörelse, att det tas ett steg i taget i idrottskarriären och som en påminnelse om det är upp- och nedgångar i både idrottslivet och livet i stort. 

Invigning lördag 27 november

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande och Mikael Sundström, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, närvarar vid ceremonin som består av ett kort tal, avtäckning av gatuskylt och bandklippning. Förslagsställarna till namnsättningen, Franks bror och vän, är inbjudna till invigningen.

Datum och tid: 27 november, kl. 12.00
Plats:
Korsningen Järnvägsgatan/Storgatan, trappan bredvid Älvhögsborg mellan Storgatan och Kanaltorget

Senast granskad 2021-11-25 av JOSÅKEBEN