Testsida Nyheter

Plats för alla är den nya temasidan för social hållbarhet där vi delar med oss av våra pågående projekt och insatser inom Trollhättans Stad med bolag. Vi visar också hur du som invånare i Trollhättan kan bidra och bli delaktig i detta långsiktiga arbete där vi tillsammans skapar handlingskraft och framtidstro.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En plats för alla – Vad vill vi säga här? Definiera vad social hållbarhet är i Trollhättan. Befintliga texter i färdplanen och strategin för social hållbarhet samt kommunikationsstrategin.

1. Så här jobbar vi! Kontoret för hållbart samhälle

Visa på hela staden perspektivet och samverkan inom koncernen. Vi tillsammans! Visa även på samverkan med andra nätverk, nationella och regionala t ex Healthy cities, Fairtrade, Interkulturella städer.

Plats för alla – Trollhättan tillsammans för en trygg och jämlik stad

2. Pågående insatser & projekt

Färdplanen – visualisera utifrån de fem områdena. Visa på de tidiga insatserna, de främjande och förebyggande åtgärderna.

Andra insatser, övrigt. Åtgärdande insatser t ex Suicid prevention.

3. Nuläge & framtid

Beskriva utifrån utmaningar idag och riktningen framåt. Hur vill vi ha det? Koppla till strategi, färdplan, rapporter, utredningar.

4. Dialog och delaktighet

Denna punkt behöver vi tillsammans ha en dialog kring på en workshop. Hur kan vi bjuda in till dialog och skapa delaktighet? Få medborgarna att engagera sig i olika frågor. Tips på hur medborgarna kan bidra: Trygghetsvandring. Tipsa om otrygg plats. Familjehem. Grannsamverkan.

 

Senast granskad 2022-06-01 av PIAJOS