E-tjänster, Barnomsorg

Här kan du ansöka om barnomsorg, antingen via inloggning till e-tjänst eller med blankett. Du kan också säga upp plats, anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid samt ändra eller lämna ny inkomstuppgift.

Du som har tillgång till e-legitimation kan enkelt hantera flera olika ärenden som gäller barnomsorg direkt på nätet när det passar dig.

  • Ansöka om plats i barnomsorg
  • Svara på erbjudande om en placering
  • Anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid
  • Ändra eller uppge inkomstuppgift
  • Säga upp plats i barnomsorg

Klicka på länken "E-tjänster för barnomsorg" för att logga in. 

Du kan också ladda ned pdf-blanketter och skicka in dem till Utbildningsförvaltningen.