Kvalitet och utveckling

Vi vill ständigt utvecklas och förbättra våra olika verksamheter, tjänster och service.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvalitet

Arbetet utgår från den kvalitetspolicy som finns i den av kommunfullmäktige fastställda mål- och resursplanen (MRP) och omfattar alla förvaltningar och verksamheter.
Vårt kvalitetsarbete

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet! Därför vill vi ha in så många synpunkter som möjligt på våra verksamheter, och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Din åsikt är värdefull för oss för att vi ska kunna utvecklas!
Hitta din väg in till Trollhättans Stad
Lämna synpunkter och klagomål

Senast granskad 2020-05-11 av KATLOO