Sessionssalen, tom, med talarpodiet i förgrunden

Sammanträdestider

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans Stad.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sammanträden vår, 2021 

  Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige  17:30   1 1 26 24 21
   13:00     29      
Kommunstyrelsen  08:30 20 17 17 14 12 9
Arbetsmarknads- och socialnämnden  15:00  21 24 18 29 27  23
Samhällsbyggnadsnämnden  08:00 28 25 25 22 20 17
Kultur- och fritidsnämnden  16:00   22   28 26 15
Omsorgsnämnden  08:30 28 25 25 29 27 10
Utbildningsnämnden  14:00 26 23 30 27 25 22
Överförmyndarnämnden  15:30 20 17 17 21 19 16

Sammanträden höst, 2021

  Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige  17:30       11 22 13
   13:00     13   1  
Kommunstyrelsen  08:30     1,29 20 10 1
Arbetsmarknads- och socialnämnden  15:00   30 20 28 25 15
Samhällsbyggnadsnämnden  08:00   26 16 (13:00) 21 25 14
Kultur- och fritidsnämnden  16:00   24 21   16 16
Omsorgsnämnden  08:30   26 16 28 25 16
Utbildningsnämnden  14:00   31 21 26 23 14
Överförmyndarnämnden  15:30   18 15 20 17 15

 

Relaterad information

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Senast granskad 2021-11-23 av KLALIW