Test på Standardssida med länkar i banner blocket

Här hittar du våra öppettider och kontaktvägar.

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut.

Läs mer om aktuella översiktsplaner för Trollhättan

Senast granskad 2022-02-15 av ADM