There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Boenden, särskilda - Trollhättans stad
Äldre kvinna sitter i sitt vardagsrum i en rullstol. En undersköterska står bredvid och håller kvinnan på axeln.

Boenden, särskilda

I Trollhättan finns det individuellt anpassade och utformade boenden till dig som av olika anledningar är i behov av detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

En vuxen sätter på en ortos på ett barns arm. Barnet sitter i rullstol.

Bostad med särskild service för barn och unga

För barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar finns det möjlighet att bo en bostad med särskild service alternativt i ett familjehem.

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

En bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning.

En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Barn sitter på golvet och leker med leksaker.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Växelboende

Växelboende innebär att man växlar mellan att bo hemma och på växelboende.

Hand för in nyckel och låser upp en dörr.

Träningslägenhet

Om du bor i en bostad med särskild service och ska flytta ut från boendet så kan en träningslägenhet vara ett alternativ för dig.

Barn som sitter och ritar med kritor på asfalten.

Familjehem

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och tonåringar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar.

Nyckelknippa som sitetr i ett lås i en dörr

Hemlöshet

Är du hemlös eller känner du någon som är det?

Senast granskad 2021-10-04 av JONHJO