There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hjälp till barn och unga - Trollhättans stad
Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Även du som förälder kan hitta information och tips här om både olika sorters problem och vart barn och unga samt du som förälder kan vända dig för hjälp.

Här är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd. Under varje rubrik får du en kort information och med länkar för att kunna läsa mer.

Frågor och svar om Corona-viruset - För barn och unga

Många unga hör av sig till Bris för att prata om Corona-viruset. Läs Bris svar på de vanligaste frågorna som ställs till dem.

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Trollhättan kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Verksamheter för barn och unga

Akut hjälp för barn och unga

Här finns telefonnummer dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Akut hjälp för barn och unga

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Länktips

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Panik - dölj ditt besök

Får du panik av att någon kanske ser vad du gör på Internet? Allt du gör sparas i webbläsarens historik. Om du av någon anledning inte vill att någon ska kunna se att du har varit på Trollhättans Stads webbplats kan du dölja ditt besök.

Vuxen person hjälper ett barn i rullstol med  ortos.

Avlösarservice i hemmet för barn och unga

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn om ditt barn.

En vuxen sätter på en ortos på ett barns arm. Barnet sitter i rullstol.

Bostad med särskild service för barn och unga

För barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar finns det möjlighet att bo en bostad med särskild service alternativt i ett familjehem.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Behöver du stöd av en medmänniska? Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Barn sitter på golvet och leker med leksaker.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

En personlig assistent sitter tillsammans med en person vid ett bord  i ett bibliotek och tittar på ett bildstöd tillsammans.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till dig som har stora hjälpbehov av personlig karaktär. 

Kvinna promenerar utomhus tillsammans med en man i rullstol. De håller i varandras händer

Anhörig eller närstående

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL