Person i rullstol på väg upp för en ramp.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du en funktionsnedsättning kan du få hjälp med att anpassa din bostad utifrån dina behov, så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du kan också få hjälp med olika hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Arbetsterapeut arbetar med att anpassa en rullstol.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som går att använda för att underlätta i vardagen och bidra till ett självständigare liv.

Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan du få hjälp med att anpassa din bostad utifrån dina behov, så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Reparation

Har du fått bostadsanpassningsbidrag beviljat kan du ansöka om reparationsbidrag om något har gått sönder.

Senast granskad 2021-04-19 av JONHJO