There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Missbruk - Trollhättans stad
Skogsstig, solen letar sig igenom de ljusgröna bladverket

Missbruk

Har du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Upplever du att du själv eller någon närstående har problem med alkohol, narkotika, spel, beroendeframkallande medel eller annat missbruk är du välkommen att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vi arbetar med personer från 18 år och uppåt som har någon form av missbruksproblem, även i kombination med psykisk ohälsa och/eller sociala problem. Trollhättans Stad erbjuder många väl fungerande insatser, så kallade hemmaplanlösningar, för den enskilde. En insats kan man få genom att kontakta Vuxen- och beroendestöd.

Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd

Utredningsgruppen Vuxen- och Beroendestöd

Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd ger råd och stöd, ansökningar och anmälningar utreds och beslut fattas om behandlingsinsatser. Ibland behövs en mer omfattande utredning av just din livssituation för att du ska kunna få rätt hjälp.

Vuxenstödsteamet, VST

En behandlingssekreterare från Vuxenstödsteamet erbjuder samtal och annan form av psykosocialt stöd, efter utredning hos socialsekreterare. Stödet är av rådgivande, motiverande och behandlande karaktär.

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften vänder sig till unga vuxna (18 år och uppåt) och vuxna personer samt deras anhöriga. Kraften erbjuder samtal i form av nykterhets- och drogfrihetsstödjande samtal, anhörigstödjande samtal samt samtal för de som har behov av förändringssamtal gällande spel om pengar.

Varje termin startar Kraften även anhörigstödsgrupper. Utöver dessa insatser kan även annat stöd utformas, exempelvis familjesamtal och parsamtal.

Samtalsmottagningen Kraften

Vi samverkar

Vi samverkar med andra myndigheter, vårdgivare och organisationer för att du ska få rätt hjälp.

Missbruk kan leda till mer eller mindre akuta problem och efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren Fyrbodal 0522-69 74 44.

Mer information om Socialjouren.

Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL