There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Resor, transporter och besök - Trollhättans stad
En blå buss åker på en gata. På sidan av gatan står några buskar.

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv. Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Taxichaufför hjälper dam in i taxi

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning.

Ett tåg

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning och inte kan resa ensam i linjetrafik kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Har du svårt att gå? Då kan du har rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Senast granskad 2021-04-15 av JONHJO