There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Avgifter och taxor, parkering - Trollhättans stad
Foto som visar många tiokronorsmynt

Avgifter och taxor, parkering

Här kan du informera dig om aktuella avgifter och taxor för kommunens parkeringskort, dispenser och platsupplåtelser på kommunal, allmän platsmark. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kontakta gatu-parkkontoret för information om avgifter och kostnadsberäkningar gällande varuförsäljning, varuskyltning, uteserveringar, byggställningar och byggnadsupplag med mera. Kostnaden beror på platsstorlek, plats och hur lång tid platsupplåtelsen ska vara.

Parkeringskort Tidsbegränsning Kostnad
Månadskort minst 1 månad
max 1 år

400 kr/månad
4800 kr/år

Nyttoparkeringskort
endast för inredda arbetsfordon
(prövnig görs av gatu-parkkontoret)

minst 1 månad
maximalt 1 år

288 kr/månad
3375 kr/år
Pendlarkort
(endast giltigt på resecentrums,
pendelparkeringens och på
Folkets parks parkeringar)
minst 1 månad
maximalt 1 år

300 kr/månad
3600 kr/år

Parkeringskort för Miljöfordon Utfärdas på 2 år

Administrativ
avgift 150 kr

 
Dispenser Tidsbegränsning Kostnad
Uppställning av bland annat fordon   240 kr/ dispens
Transporter, tunga med mindre utredningsinsats,
långa högst 35 m breda högst 4,5 m
Endast tillfälliga 240 kr/ dispens

Transporter som överstiger dessa mått

  600 kr/ dispens
 
Platsupplåtelse (söks via polismyndigheten) Tidsbegränsning Kostnad
Containeruppställning, skylift eller liknande   275 kr/vecka
Reklamskylt/vippskylt Maximalt 1 år 275 kr/år
Senast granskad 2019-10-17 av KATLOO