lärare och elev har samling

Elever nöjda med sin nya skolplacering

Till hösten avvecklas Frälsegårdsskolan och mellan- och högstadiet på Kronan, och berörda elever anvisas plats på andra skolor i staden. Nu visar en sammanställning Utbildningsförvaltningen gjort att en stor majoritet av eleverna har accepterat platsen på sin nya skola och inte valt bort sin placeringsskola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Vi tolkar resultatet som att de allra flesta vårdnadshavare och elever är nöjda med den skola de anvisats till. Det betyder mycket för vårt arbete med Likvärdig skola, och jag vet att rektorer och lärare på alla fem mottagande skolor arbetar hårt och målmedvetet med att planera och organisera för ett bra mottagande av eleverna, säger Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i Trollhättan.

Utbildningsnämnden i Trollhättan beslutade 2020 om förändringar för att öka likvärdigheten och minska skolsegregationen och effekterna av skolsegregationen Trollhättans Stads skolor. Som en följd av detta togs beslut att stänga Frälsegårdsskolan, samt mellan- och högstadiet på Kronan, och anvisa eleverna till fem andra skolor i staden.

I samband med att beslutet fattades uttryckte utbildningsnämndens ordförande Sofia Andersson Dharsani hur bakgrunden till beslutet var att stärka skolans viktiga samhällsroll som en plats för bildning, lärande och möten mellan människor.

-Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, så att de kan lyckas i skolan och nå behörighet till gymnasiet är en nyckel. Fler elever får nu också klasskamrater som har svenska som modersmål, och det är viktigt, sade hon då.

Under hösten 2020 anvisades ca 260 elever i årskurs 3-8 på Frälsegårdsskolan och Kronan till de mottagande skolorna Lyrfågelskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola, Stavreskolan och Strömslundsskolan. Alla anvisade elever hade möjlighet att ansöka om byte till en annan skola via val av skola.

-Det känns otroligt bra att vi tagit ännu ett steg mot en minskad skolsegregation i Trollhättan. Det är bra för Trollhättan och för samhället, men framför allt för alla elever som nu får mer likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan, säger Karin Persson.

Utbildningsförvaltningens sammanställning efter att Val av skola är avslutat, visar att nio av tio elever som berörs av nedläggningen av Frälsegårdsskolan, samt hög- och mellanstadiet på Kronan, kommer att börja på någon av de fem mottagande skolorna. Reglerna för val av skola gör det möjligt för vårdnadshavare att när som helst byta skola, så länge mottagande skola har lediga platser. Det innebär att förändringar av elevantal kan ske löpande, men historiskt sett har de stora förändringarna av elevantal och byten mellan skolor skett just under valperioden för Val av skola, och endast små förändringar under terminen.

 

 

Senast granskad 2021-04-15 av ANDGLE